Växtodling

Vi arbetar hela tiden med jordens förutsättningar  och väljer noga vilka grödor som ska odlas på de olika fälten.

Växtodling

All vår åkerarealen är KRAV-certifierad, vilket innebär att allt vi odlar är ekologiskt. För att klara att odla grödor ekologiskt långsiktigt är det viktigt att ha en varierad växtföljd och att använda vall i växtföljden. Gödseln från våra djur sprids på våra åkrar för att ge näring och livskraft till grödorna och ingår i det ekologiska kretsloppet.

Vi odlar slåttervall (gräs), vete, raps, korn, havre, bönor och ärtor.

De olika slagen av grödor används till foder till våra kor och hönor, mjöl och malt till öltillverkning. Vi odlar också åkerbönor som foder, matärtor och raps till oljeproduktion.

Öppettider


Öppettider för Äggboden
8-20 alla dagar