Nötkött

Vi har flera olika raser på gården och korsningar mellan raser. Den vi tycker är allra bäst för våra marker är Herford.  Lugna och trygga djur som trivs bra även på Ombergs magrare marker. 

Ekologiskt naturbeteskött

Vi har producerat nötkött under många år och vår besättning består av idag av ca 100 kor som varje år får en kalv.

Kalvarna föds tidigt på året och får gå med sina mammor på ängs- och hagmarkerna under vår, sommar och höst. På vintertid bor våra kor inomhus i vårt moderna kostall byggt 2015. Vi använder Alvastras vackra gamla stenladugård för våra ungdjur och avelstjurar. Ladugården är KRAV-anpassad med bland annat madrassförsedda liggbås.

Våra kor betar stora delar av betesmarkerna på Omberg i samarbete med Sveaskog. Omberg har under långa tider betats och varit en viktig plats för området djur. Under senare år har betesmarker återupptagits och restaurerats. Då gallrar man bort stor del av trädvegetationen och de allra viktigaste redskapet för att hålla en betesmark öppen och artrik är betande mular.

Vi arbetar även med leveranser till skolor och äldreboende i Ödeshögs- Vadstena- och Boxholms- kommuner.

På Svenskt Kötts hemsida finns mycket fakta, goda recept och bra tips om kött.

Öppettider


Öppettider för Äggboden
8-20 alla dagar