Växtodlingen

Vi odlar vete, råg, havre och korn.

De olika slagen av spannmål används till mjöl, utsäde och foder. Vi odlar också åkerbönor som foder och raps till oljeproduktion.

All vår åkerarealen är KRAV-certifierad, vilket innebär att allt vi odlar är ekologiskt. För att klara att odla grödor ekologiskt långsiktigt är det viktigt att ha en varierad växtföljd och att använda vall i växtföljden. Viktiga redskap på gården är ogräsharv och en ogräshacka till traktorn.