Ekologiskt nötkött

Vi har producerat nötkött under många år och vår besättning består av idag av ca 100 köttraskor.

Kalvarna föds tidigt på året och får gå med sina mammor på ängs- och hagmarkerna under vår, sommar och höst. På vintertid bor våra kor inomhus i vårt nya kostall byggd 2015. Vi använder Alvastras vackra gamla stenladugård för våra ungdjur och avelstjurar.

Vi har KRAV-anpassat vår gamla ladugård med bland annat madrassförsedda liggbås.


Våra kor betar stora delar av betesmarkerna på Omberg i samarbete med Sveaskog. Vi kan garantera välvårdade och välmående djur.

Vårt KRAV-certifierade nötkött finns att köpa på ICA i Ödeshög och på flera av Östenssons butiker i området under varumärket Alvastra Kungsgård.

Vi levererar nötkött kontinuerligt året runt.

Naturligtvis är du som köper vårt kött välkommen att besöka gården och se hur djuren har det.

Svensk Köttinformations hemsida finns mycket fakta, goda recept och bra tips om kött.